Om oss

Vi erbjuder personlig vårdbemanning med stort hjärta

Vård från hjärtat är ett företag som drivs av sjuksköterskor som fortfarande aktivt verkar inom sjukvårdssektorn. Vi är ett mindre företag som är lokaliserat i södra delen av Stockholm. Vi har verkat som underleverantörer till större företag i Sverige, vilket har gett oss stor kompetens och erfarenhet. Vår främsta målsättning är inte att bli den största aktören, utan att konsekvent leverera vård av hög kvalitet i hela Sverige och erbjuda den allra bästa servicen till våra konsulter.

Vi värdesätter grundläggande principer som ärlighet, förståelse och öppenhet gentemot alla våra konsulter. Att uppleva tillfredsställelse och trivsel på arbetsplatsen är värderingar som är högt prioriterade för oss. Vi strävar efter att uppfylla varje konsults individuella önskemål och behov.

Arbete inom sjukvården är utmanande och krävande, oavsett verksamhetsområde. Därför är det av yttersta vikt för oss att alla våra medarbetare känner en djup uppskattning och tacksamhet för den dagliga insats de gör. Vi inbjuder dig att följa med oss på denna resa och skapa din egen väg, och kom ihåg att allt vi gör är ett genuint uttryck av omsorg och engagemang “från hjärtat”!

Vår vision

Vår vision har utvecklats genom årens arbete inom vården. Vi strävar efter att kämpa för förbättrade villkor och löner som är anpassade efter konsultens behov och önskemål. Vi vill att vården ska ha konsulter som visar att det finns engagemang och passion för yrket som alltid är närvarande oavsett vart i landet man befinner sig. Med detta sagt kommer allt vi gör vara genuint “från hjärtat”.